Amaçlarımız

Amaçlarımız

Tarihçemiz

Aşınma ve Sürtünmeyi azaltan enerji verimlilik ürünleri

Nano hBN nin üstün katı yağlayıcılık özelliğinden yola çıkarak geliştirilen verimlilik ürünlerini otomotiv sektöründen, rüzgar türbinlerine, rediktörlerine. İçten yanmalı motorların tümüne kadar geniş bir yalpazesi bulunmaktadır.

Aşınma ve Sürtünmeyi minimize etmeye yönelik kompozit hBN kaplama

Sürtünmenin ve aşınmanın olduğu tüm hareketli parçaların kaplanmasına yönelik teknolojidir.

Antifouling ürünleri

Dünya ticaretinin 2/3 deniz yoluyla yapılmakta olup, deniz araçlarında kullanılan zehirli antifouling boyalarından bazıları Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) tarafından yasaklanmış ve diğer zehirli bakır içeren boyalar için de azaltılma hedefleri konulmaktadır. BORTEK®’in nano boyutlu hBN içeren biocompatible antifouling ürünü deniz aracı yüzeyinde bakterileri tutmadığından ve çevreyle dost olduğundan sektör için oldukça önemlidir.

Diş taşı oluşumunu önleyici bileşim

BORTEK® in nano boyutlu hBN içeren ürünü diş taşı ve tartar oluşumu ve diş çürümelerini önlemektedir. Dünyada yaşayan insan sayısına bakıldığında bu ürünün önemi görülmektedir.

İnsanlığın önemli sorunları üzerinde yoğun AR-GE çalışmalarımız devam etmekte olup amacımız bu doğrultuda önümüzdeki dönemlerde şu anda test aşamasında olan yeni ürünleri dünya pazarına sunmaktır.

Paylaş: