AntiFouling Ürünler

Biyofouling, gemi gövde yüzeyinde istenmeyen mikroorganizma, bitki, yosun veya hayvanların  birikmesidir. Bunlar geminin hızını düşürür, yakıt tüketimini artırır, temizlik süresi ve maliyetleri yükseltir ve  çevreyi kirletirler. Denizdeki araçların ve yapıların yüzeylerinin biyofoulinge karşı önlenmesi için çeşitli boyalar geliştirilmiştir. TBT'yi (Tributyltin) içeren en etkili zehirli boyalar toksiktir ve IMO tarafından yasaklanmıştır. TBT zehirli boya tüm dünyada yasakladıktan sonra, Bakır bazlı boyalar  10 yıldan fazla bir süredir TBT'ye alternatif antifouling boya olarak kullanılmaktadır. Son çalışmalar, bakırın olumsuz bir çevresel etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bakırın deniz organizması için toksik olduğu ve bazı balıklar için zararlı olduğu düşünülmektedir. Bazı Baltık ülkeleri, bakır oksit içeren antifoul boya kullanımını sınırlamışlardır.

BORTEK, gemilerin suyun altında kalan  bölümünde karşılaşılan çeşitli biyofouling  organizmalarının yapışmasını  önlemek için biyo uyumlu hekzagonal bor nitrür içeren bakır içermeyen çevre dostu antifouling boya (AF) geliştirmiştir. Boyalar iki tur yatında  bir sezon (dokuz ay) test edilmiş ve iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Paylaş: