Deniz Taşıtları

Deniz Taşıtları

Çevre dostu boyalar (Antifouling ürünler)

Dünya ticaretinin 2/3 deniz yoluyla yapılmakta olup, deniz araçlarında kullanılan zehirli antifouling boyalarından bazıları Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) tarafından yasaklanmış ve diğer zehirli bakır içeren boyalar için de azaltılma hedefleri konulmaktadır. Bakır içermeyen çevre dostu boyalarla deniz aracı yüzeyinde bakterileri tutmadığından ve çevreyle dost olduğundan sektör için oldukça önemlidir.

Gemilerin alt gövdelerinin temiz yani mikro organizmalardan arınmış olması hem suda daha hızlı seyir etmelerini hemde daha az yakıt tüketmelerini sağlar.

Antifouling Ürünlerinin Tarihçesi
1960 ve öncesi : Kireç, arsenik ve civa bileşikleri ve pestisit kullanılmaktaydı.
1960'larda kimya endüstrisi metalik bileşikler kullanılarak geliştirilen, düşük maliyetli boyalar geliştirdi. Bu boyalar organokalay bileşik tributylin ( TBT ) olarak bilinirler.
1970'lerde denizlerde seyreden gemiler TBT ler ile boyanmaktaydılar.
1980 lerde TBT’nin olumsuz etkileri tespit edildi

  •            1- Deniz canlılarını ölümüne
  •            2- Deniz gıda zincirinin bozulmasına
  •            3- Deniz canlıları ticaretinin düşmesine neden oldular.
1980 lerin sonunda Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) ve Birleşmiş Milletler önlem aldılar
TBT kullanımını sınırlayıp zaman içinde tamamen kaldırmak için çalışma başladı
1990 lı yıllarda, IMO TBT içeren boyaların kullanımını devletler bazında tamamen kaldırmaya çalışmıştır.
1999 yılında TBT kullanımını tamamen kaldırmak için önerge kabul edilmiştir.
2003 Ocak ayından itibaren gemilerde biyosit içeren organokalay bileşiklerinin uygulanmasına karşı çalışma
2008 Ocak ayında biosit –TBT kullanımı tamamen yasaklanmıştır.
Bu kısıtlamalar yaygın şekilde kullanılan zehirli bakır oksit ve biositli antifouling boyalarının da azaltılmasına yönelik olmak üzere genişletilmiştir.
Fouling (Kirlenme) nedir ?
Gemilerin özellikle suyla temas eden yüzeylerinde istenmeyen biolojik malzemelerin oluşmasıdır.
Korumasız bir gemi ne kadar kirlenmeye maruz kalır?
Antifouling ürün veya uygulamalarını kullanmayan gemi yüzeylerinde 6 aydan kısa bir süre içerisinde metrekarebaşına 150 kg kirletici birikebilir. 40.000 metrekaresi sualtında olan büyük yük gemileri, 6.000 tona kadarkirleticiye maruz kalabilmektedir.
Neden Bortek antifouling ürünlere ihtiyac vardır?
Düşük oranda bir kirletici birikmesi bile geminin yakıt tüketimini % 40’a kadar arttırmaktadır. Suyla temas edenyüzeyi temiz olan bir deniz taşıtı daha az yakıt tüketerek daha hızlı yol almaktadır. Çevreyi kirletmez.
Bortek antifouling uygulamaların sağladığı kazançlar nelerdir?
Etkili bir antifouling-kirlenme önleyici çözüm olan Bortek ile gemi sahibi büyük kazanımlar sağlamaktadır.
  • 1- Yüzeyleri kirletici organizmalardan uzak tutarak direkt yakıt tasarrufu sağlar.
  • 2- Geminin karada bakım/temizlenme periodunu azaltarak ekonomi sağlar.
  • 3- Uzayan periyotlar ile geminin suda kalan zamanı/seyir zamanı arttırılarak daha fazla işletilebilmesi sağlanır.
  • 4- Denizlerde bulunan balık çiftliklerinde kullanılan ağların yüzeyine mikro organizmaların tutunmasını engelleyerek işletmelere ekonomi sağlamaktadır.
Paylaş: