Sera Naylonu

Sera Naylonu


BORTEK’e ait know-how ile üretilen hBN malzememiz Seralarda kullanılan malzeme ile karıştırılmış ve sera naylonu üretilmiştir, UV altında 480 saat bekletilerek sera malzemesindeki bozulma ölçülmüştür. Ölçüm sonunda hBN li malzemede bozulma gözlemlenmezken, hali hazırda kullanılan malzemede %40‘a yakın bozulma tespit edilmiştir.

Paylaş: